«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Չորրորդ դասարան, ավարտական թեստ 2

 1. Պատ․՝2-րդ
 2. Պատ․՝2-րդ
 3. Պատ․՝1-ին
 4. Պատ․՝4-րդ
 5. Պատ․՝2-րդ
 6. Պատ․՝4-րդ
 7. Պատ․՝2-րդ
 8. Պատ․՝3-րդ
 9. Պատ․՝3-րդ
 10. Պատ․՝3-րդ
 11. Պատ․՝29-րդ
 12. Պատ․՝300-րդ
 13. Պատ․՝21-րդ
 14. Պատ․՝64
 15. Պատ․՝8
 16. Պատ․`3000-400=2600, 2600:2=1300 Աշոտն ունի 1300դրամ
 17. Պատ․`606:3=202, 202-1=201, 202+1=203, 201+202+203=606

Առաջին և երկրորդ կանգառներ

Պատկերի անվանումը- ուղղանկյուն

Երկարություն-15սմ

Լայնություն-10սմ

Պարագիծ-50սմ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով-500մմ

Մակերես-150սմ

Աշխատանքի տևողություն՝ 02:15:01

Պատկերի անվանումը — եռանկյուն

Կողմերը- 3 կողմ

Պարագիծ — 27 սմ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով-270մմ

Աշխատանքի տևողություն՝ 30վ

Պատկերի անվանումը- քառակուսի

Երկարություն- 13սմ

Լայնություն- 13սմ

Պարագիծ- 52սմ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով- 520սմ

Մակերես- 169սմ

Աշխատանքի տևողություն՝ 01:42:45