Սար- սար

untitledՍար,սար

Սա՜ր, սա՜ր,

Ես  սարերի ծաղիկն եմ.

Ջա՜ն, ջա՜ն,

Ես Լևոնի քուրիկն եմ:

Սա՜ր, սա՜ր,

Ժամի դըռնեն դուս էլա,

Ջա՜ն, ջա՜ն,

Արևի պես լուս էլա:

Սա՜ր, սա՜ր,

Էն սարին սա՛ր չեմ ասի,

Ջա՜ն, ջա՜ն,

Վատ տղին, լավ չեմ ասի:

Սա՜ր, սա՜ր

Հաց եմ թըխել փըրփըռի,

Ջա՜ն, ջա՜ն,

Վատ խոսողը քըրքըրի:

Սա՜ր, սա՜ր

Ես սարերի ծաղիկն եմ.

Ջա՜ն, ջա՜ն,

Ես Լևոնի քուրիկն եմ: