Մայրենի. Տնային առաջադրանք

Լրացնել բաց թողնված տառերը դ կամ թ:

Ընդհանուր, ընթացք, ժողովուրդ,  որդի, օթևան, բերդաքաղաք, գաղթական, , շփոթվել, շքերթ, որդ(ճիճու), որդ (խաղողի թուփ), սփրթնել,  արթնանալ, խաղաթուղթ, խենթանալ, ծաղկազարդ, հարթավայր:

Читать далее «Մայրենի. Տնային առաջադրանք»

Մայրենի. Տնային առաջադրանք. 29.09.2022

  1. Փակագծերում տրվածներից ընտրեք ճիշտ տարբերակը:
    Նվագել (ջութակի վրա, ջութակ), կռվել (թշնամու դեմ, հետ), վերաբերել (հարցին, հարցի մասին), վատ վերաբերվել (ընկերոջը, ընկերոջ հետ), անհանգստանալ (կատարվածով, կատարվածից), մասնակցել (մրցույթին, մրցույթում), հաղթել (մրցույթում, մրցույթին), կասկածել (ընկերոջը, ընկերոջ վրա), համաձայն լինել (առաջարկին, առաջարկի հետ)
Читать далее «Մայրենի. Տնային առաջադրանք. 29.09.2022»

Մայրենի. Տնային առաջադրանք.

1.Լրացնել բաց թողնված տառերը․

աղջիկ, աղքատ, այսօր, առաջին, արգելել, երգ, արդար, արձակուրդ, բարձր, անօգնական, զարթնել, երջանիկ, երփներանգ, համբուրել, նուրբ, հագնել, ճամփա, ընթերցել, համերգ, տնօրեն, թագավոր, որսորդ, բախտ:

Մայրենի. Տնային առաջադրանք. 13.09.2022

Առաջադրանք՝ <<Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ>> 

գրաբարյան նախադասությունը գրել աշխարհաբարով։

Ճանաչել իմաստությունը և խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը: