29.04.2020 մաթեմատիկա

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 –Քսան հազար չորս հարյուր հիսունմեկ

35740 – եռուսուն հազար յոթ հարյուր քառասուն

30045 – երեք հարյուր քառասունհինգ

64009 – վաթսուն չոռս հարյուր ինը

300474 – երեք հազար չոռս հարյուր յոթանասունչորս Читать далее «29.04.2020 մաթեմատիկա»