Մաթեմատիկա․ 05.02.2021. Դասարանական առաջադրանք․

1․ Ո՞րն է ամենամեծ միանիշ թվի կրկնապատիկը։ 9×2=18

2․ Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։10×6=60

3․ Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի տասնապատիկը։100×10=1000

4․ Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի քառապատիկը։1000×4=4000

5․ Թվարկիր 12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ի: 12×3 =36, 12×4=48, 12×5=60

Իմ հորինացները

Որն է ամենամեծ եռանիշ թվի վեցապատիկը։ 999×6=5994

Որն է ամենափոքր քառանիշ թվի քառապատիկը։1000×4=4000

Թվարկիր 10-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 29-ից։10×9=90, 10×8=80, 10×5=50