Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ Ա Բ Գ

«Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ» 

Ա-գլխում անծանոթ բառեր չունեմ

Բ-մունետիկներ-լրաբերներ, զանցառուներ-անուշադիր, բիզ-գործիք որը ոկտագործում են կոշկակարները վզակոթ-Վզի ետևի մասը

Գ- մարգարե-կախարդ, գուշակ