Մայրենի. Տնային առաջադրանք. 11.11.2021

  1. Նորից կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Կյանքից թանկ բանը» առակը:
  2. Գրի՛ր բոսոր, պարիկ, դալկահար, խորհել, ստրուկ բառերի հոմանիշները: Բոսոր — կարմիր, պարիկ — հավերժահարս, դալկահար — գունատ, խորհել — մտածել, ստրուկ — ծառա.
  3.  «Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի…» :  Բացատրի՛ր այս նախադասությունը: Նախադասության իմաստը, ազատությունն է. այսինքն առանց ազատության կյանքը իմաստ չունի:
  4. Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները(դրանք մի քանիսն են): Հավերժահարս։
  5. Գտի՛ր ստեղծագործության  բանալի բառը (հիմնական ասելիքը մեկ բառով ներկայացրո՛ւ): Դա ազատությունն է:
  6. Դալկահար, թանկագին, անպատճառ, խնդագին, լուսեղեն, նազելի  բառերը բաղադրիչների բաժանիր և նշի՛ր տեսակը ըստ կազմության:
Читать далее «Մայրենի. Տնային առաջադրանք. 11.11.2021»