Իմ խորամանկ խնդիրը Արփիին

Ա.Արփիին, եղբայրը և մայրիկը կենդանիներ են խնամում: Արփին  ոչ շուն է խնամում, ոչ կատու: Եղբայրը խնամում է կատու: Ինչ կենդանի է խնամում մայրիկը: Պատասխան շուն Պատասխանը գրել է Արփին

Քույրիկըս հավաքել է 327 գ ելակ և հավասարապես բաժանել իր,իմ և Նռանեյի միջև։ Ամեն մեկիս ինչքա՞ն գ ելակ հասավ։
Լուծում 327:3=19 Լուծումը գրել է Նռանեն։

15.05.2020-1

  1. Կատարի՛ր սյունակով բազմապատկում։

413 x 2 =

  413
    2
  826

4603 x 5 =

 4603
    5
23015

398 x 7 =                                                       

  398
    7
 2786

4500 x 5=

  4500
     5
 22500

745 x 300 =

   745
   300
223500

582 x 300 =

   582
   300
174600
  • Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Կարմիր ավտոմեքենան սլանում էր կապույտի ետևից։ Հետո նրանք հավասարվեցին։ Ինչո՞ւ։

Ճիշտ պատասխանը գունավորիր դեղինով:

Ա․ Կարմիր մեքենան ավելի արագ էր սլանում։

Բ․ Կապույտ մեքենան ավելի արագ էր սլանում։

Գ․ Մեքենաների արագությունները հավասար են։

Բ․ Ռազմիկը քույրիկի համար նվեր պատրաստեց։ Այն գտնվում է կարմիր, կլոր հատակով, ժապավենով և բարձր տուփում։ Ո՞ր տուփում է նվերը։

Պատ՝ N 2

Գ․ Սևուկը և Շեկլիկը միաժամանակ բազմոցից ցած թռան և վազեցին դեպի կերակրաամանին։ Շեկլիկը ավելի շուտ հասավ։ Ո՞ր կատվի արագությունն էր ավելի փոքր։

Ա․ Շեկլիկի   Բ․ Սևուկի

Պատ՝ Բ․ Սևուկի

Դ․ Անահիտը, մայրիկը և տատիկը շատ են սիրում կենդանիներ։ Մայրիկը սիրում է կատու, իսկ տատիկը չի սիրում շուն ու կատու։ Ի՞նչ կենդանի է սիրում Անահիտը։

Պատ՝ կրիա

07.05.2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 -Վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ:

485950 -Չորս հարյուր ութսունհինգ ինը հարյուր հիսուն:

475100 –Չորս հարյուր յոթանասունհինգ հարյուր: Читать далее «07.05.2020»

06.05.2020

  1. Կարգային գումարելիների գումարը ներկայացրո՛ւ թվի տեսքով.

500.000 + 20.000 + 2.000 + 300 + 40 + 8 =522348

600.000 + 70.000 + 9.000 + 100 + 30 + 2 =679132

100.000 + 40.000 + 2.000 + 400 + 60 + 7 =142467

900.000 + 80.000 + 1.000 + 200 + 30 + 1 =981231 Читать далее «06.05.2020»