05.05.2020

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

ա) երեք հարյուր քառասունհինգ հազար չորս հարյուր տասնչորս -345414

բ) հինգ հարյուր յոթ հազար ութսունվեց -507086

գ) հարյուր տասներկու հազար քառասունմեկ -112041

դ) հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր քսանհինգ -153425 Читать далее «05.05.2020»

29.04.2020 մաթեմատիկա

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 –Քսան հազար չորս հարյուր հիսունմեկ

35740 – եռուսուն հազար յոթ հարյուր քառասուն

30045 – երեք հարյուր քառասունհինգ

64009 – վաթսուն չոռս հարյուր ինը

300474 – երեք հազար չոռս հարյուր յոթանասունչորս Читать далее «29.04.2020 մաթեմատիկա»