Խոսող պաղպաղակը

Կար չկար մի խոսող պաղպաղակ կար այդ պաղպաղակը ապրում էր մեր տան փոքրիկ խանութի սարցարանում,ամեն անգամ ինձ տեսնելիս կանչում էր ու խնդրում,որ ես նրան բերեմ մեր տուն։ Նա վախենում էր որ նրան չուտեին։Մի անգամել ես լսեցի նրան ու բերեցի մեր սարցարանում պահեցի և դարձանք լավ ընկերներ։