Մեղվաբուծություն


Մեղվաբուծությունը գյուղատնտեսության կարևոր ճյուղերից մեկն է: Մի կողմից այն աչքի է ընկնում իր բարձր եկամտաբերությամբ, իսկ մյուս կողմից՝ մեղուն՝ որպես գյուղատնտեսական մի շարք կուլտուրաների հիմնական փոշոտող, բարձրացնում է պտղատու ծառերի,խոտաբույսերի,բանջարեղենի և բամբակենու բերքատվությունն ու սերմնակալումը: Զարգացել է մի քանի փուլով․ վայրի մեղվաբուծություն ,փչակափեթակային մեղվաբուծություն,կոճղափեթակային մեղվաբուծություն (մեղուներին պահում էին կոճղերում),շրջանակավոր մեղվաբուծություն։ Մեղվաբուծությունը շատ երկրներում դարձավ էլ ավելի հասանելի և հեշտ երբ մեղրաքամ մեքենան (1865)  սկսեցին  կիրառել :

Մեղուներ

Փեթակում ամենա գլխավոր՛ մեղուն մայր մեղուն է։Մայր մեղուն է որը միջինը 10.000 և ավելի ձու է դնում,որոնք դառնում են թռթուռներ։Կան մեղուներ որոնք պաշպանում են մոր դրած ձվերը,կան սանիտար մեղուներ որոնք մաքրում են և բերում են ծաղկեփոշի,ունեն ջուր բերող մեղուներ որոնք կոչվում են բոռեր։Մայր մեղուն շրջում է փեթակում թիկնապահներով որ իրեն պաշպանեն։Մյր մեղուն համարվում է թագուհին և նրա խոսքն է կարևոր։